22.2.2018

PT-kisauudistuksen pyöreä pöytä

Meneillään olevaan SP:n partiotaitokilpailujen uudistamishankkeeseen liittyen lauantaina 17.2. järjestettiin keskustelutilaisuus Partioasemalla, Helsingissä. Tilaisuuden tarkoituksena oli tutustua uudistukseen sekä keskustella kaavailluista uudistuksista. Muutama viikko ennen tapahtumaa julkaistu uusien sääntöjen pohjaesitys eli sääntöluonnos (linkki) esiteltiin virallisesti lauantaina.

Keskustelutilaisuudessa edusti jaoston senioriosasto.
Lauantaina saavuttiin klo 11 aikoihin Partioasemalle, jossa kaikki muut olivatkin jo paikalla ja me pääsimme omaan pöytäämme ihan eturiviin! Aluksi mietittiin ryhmissä 10 pelisääntöä keskustelutilaisuudelle ja listattiin 20 parasta asiaa pt-kisoissa. Mukavan tehtävän jälkeen uudistustyöryhmä esitteli meille tarkemmin hankkeen taustoja, minkä jälkeen pidimme lounastauon. Ruokailun jälkeen siirryimme pienryhmätyöskentelyyn. Parin tunnin aikana sai kierrellä itseään kiinnostavissa keskusteluryhmissä, joissa jokaisessa oli aina oma aiheensa (sarjajako, työkalut, tehtäväryhmät, kokonaan uudet ideat, yms.). Jakauduimme jaostona kolmeen osaan, jotta äänemme tulisi kuulluksi mahdollisimman monella pisteellä. Päivän päätteeksi käytiin vielä (aika nopeasti) läpi eri pisteillä syntynyttä keskustelua. Aikaa oli aivan liian vähän siihen nähden, kuinka paljon keskustelua osa asioista herätti vielä koontivaiheessa. 


Uudistustyöstä vastaa SP:n laajennetun kasvatusvaliokunnan asettaman uudistustyöryhmä. Uudistustyötä ohjaavat laajennetun kasvatusvaliokunnan uudistukselle asettamat tavoitteet:

  • Partiotaitokilpailujen kasvatuksellisuuden parantaminen
  • Partiotaitokilpailujen resurssitehokkuuden parantaminen
  • Partiotaitokilpailukokemuksen parantaminen ja muuttaminen sopivammaksi yhä laajemmalle kohderyhmälle

Osana uudistustyötään työryhmä on toteuttanut kyselyn kartoittaakseen pt-kisojen muutostarvetta sekä haluttuja muutoksia. Kysely toteutettiin ensinSamoaja Explossa 2017 ja sitten Facebook -ryhmä HC-partiolaisissa, jossa vastausaikaa oli vain pari päivää. Yhteensä kyselyyn vastasi 335 partiolaista. Kyselyn tuloksiin voi tutustua tämän linkin kautta. Tuloksissa on eritelty toiseen tiedostoon pelkkien samoajien ja vaeltajien vastaukset. 


Tapahtuman alkuun luotiin yhteiset pelisäännöt

Pohjaesityksen julkaisemisen jälkeen sekä lauantain keskustelutilaisuudessa SP:n ja piirien kilpailutoiminnassa mukana olevat henkilöt ovat keskustelleet suunnitelluista uudistuksista aktiivisesti. Erityisesti keskustelu äityi paikoittain varsin kiivaaksikin, mikä ei sinänsä yllätä, sillä nyt käsillä oleva uudistus koskettaa vahvasti meistä partiolaisista kilpailuhenkisimipä.
Lauantain keskustelutilaisuuteen ja omaan työhönsä pohjautuen uudistustyöryhmä laati raportin (linkki) sääntöluonnokseen tehtävistä muutoksista. Uudistustyöryhmä pyrkii viemään raportissa esittelemänsä muutoskohteet sääntöluonnokseen viikon 8 aikana.

Sääntöluonnoksen päivittämisen jälkeen uudistustyöryhmä tekee esityksen uusista partiotaitokilpailujen säännöistä laajennetun kasvatusvaliokunnan istuntoon, joka pidetään 17.3. Mikäli esitys uusista säännöistä hyväksytään, on niiden tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta alkaen. Kuitenkin sillä poikkeuksella, että jo pitkällä olevien Talvi-SM 2019 kilpailujen valmisteluiden ei tarvitse mukautua uusiin sääntöihin vaan ne toteutetaan tällä hetkellä voimassa olevien sääntöjen mukaan.

Mikäli nykyinen sääntöluonnos ja/tai siihen tällä viikolla tulevat muutokset herättävät ajatuksia suuntaan tai toiseen, kuulisimme niistä erittäin mielellämme. Vaikka tällä hetkellä sääntöluonnos on muutoshankkeen pääkohde, myös muuta saatavilla olevaa materiaalia koskevat kommentit ovat tervetulleita. Meidät kaikki tavoittaa sähköpostilla osoitteesta, joka on muotoa etunimi.sukunimi(at)partio.fi.

Saatavilla oleva materiaali kootusti

  • Uudistuksen taustat - linkki
  • Sääntöluonnos (pohjaesitys) - linkki
  • Raportti luonnokseen tehtävistä muutoksista - linkki
  • Kyselyiden tulokset - linkki

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan uuden sääntöluonnoksen ja näin ollen pohjaesityksen valmistumista.